ART

<百味生活>

     在这个光怪陆离的人间,没有谁可以将日子过得行云流水。但我始终相信,走过平湖烟雨,岁月山河,那些历经劫数,尝遍百味的人,会更加生动而干净。时间永远是旁观者,所有的过程和结果,都需要我们自己承担。 
 
        ----白落梅《因为懂得所以慈悲:张爱玲的倾城往事》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


评论
 
© Traveller | Powered by LOFTER